Mks vaaka suomi 500px

Hakemus Mediakasvatusseuran yhteisöjäseneksi

Haluamme liittyä Mediakasvatusseuran yhteisöjäseneksi!

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistys, yritys, järjestö tai oppilaitos. Mediakasvatusseuran yhteisöjäsenet tukevat medialukutaidon edistämistä Suomessa!

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy organisaation koon mukaan: alle 5 hengen organisaatioiden jäsenmaksu on 100 euroa, suuremmille organisaatioille maksun suuruus on 200 euroa. Jäsenmaksut käytetään Mediakasvatusseuran perustoiminnan tukemiseen, kuten julkaisutoimintaan, tapahtumien tuottamiseen ja viestinnän kehittämiseen.

Organisaation koko

Alle voitte kertoa tarkemmin esimerkiksi mediakasvatukseen ja Mediakasvatusseuraan liittyvistä kiinnostuksen kohteistanne.

Lisätietoja