Mediakasvatusseuran uusi logo!

Hakemus Mediakasvatussueran yhteisöjäseneksi

Haluamme liittyä Mediakasvatusseuran yhteisöjäseneksi!

Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistys, yritys, järjestö tai oppilaitos. Mediakasvatusseuran yhteisöjäsenet tukevat medialukutaidon edistämistä Suomessa!

Yhteisöjäsenen jäsenmaksu määräytyy organisaation koon mukaan: alle 5 hengen organisaatioiden jäsenmaksu on 100 euroa, suuremmille organisaatioille maksun suuruus on 200 euroa. Jäsenmaksut käytetään Mediakasvatusseuran perustoiminnan tukemiseen, kuten julkaisutoimintaan, tapahtumien tuottamiseen ja viestinnän kehittämiseen.

Organisaation koko *

Powered by Creamailer