Mks a 1 21

Ansökan om organisationsmedlemsskap

Välkommen med i vår samhörighet för ökad mediekompetens!

Vi välkomnar alla företag, föreningar, förbund och utbilndingsinstanser som arbetar med fostran, media eller barn och unga. Medlemskapet erbjuder en paradplats på fältet för mediekunskapsarbetet i Finland och en unik chans att delta i fortbilndingstillfällen och projekt. Er arbetsinsats är frivillig och samarbetsmöjligheterna anpassas enligt er organisations behov och resurser.

Medlemsavgiften bestäms utgående från organisationens storlek. För organisationer med under fem (5) anställda är det årliga medlemspriset 100 euro och för större organisationer är motsvarande pris 200 euro. 

Organisationens storlek *

Powered by Creamailer