Tutkimusmatka_mediataitoihin_banneri

Tervetuloa tutkimusmatkalle tulevaisuuden mediataitoihin!

Mediakasvatusseuran järjestämä Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -koulutuksen 3. toteutus järjestetään 6.6. - 8.7.2022.

Alla koulutuksen tärkeät päivämäärät ja ilmoittautumislomake.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pääsekään osallistumaan, voit perua osallistumisesi viimeistään 7 päivää ennen koulutuksen alkua sähköpostitse: reetta.haverinen(a)mediakasvatus.fi. Perumatta jääneistä ns. no-show-ilmoittautumisista perimme 50 € maksun.

Lisätietoja: reetta.haverinen(a)mediakasvatus.fi

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

KOULUTUKSEN TIEDOT

JOHDATUS KOULUTUKSEEN

  • Johdantomateriaalit 6.6.2022

Koulutus alkaa johdatuksella koulutukseen ja sen teemoihin. Osallistujat käyvät koulutuksen johdantomateriaalit läpi itsenäisesti ennen koulutuksen ensimmäistä webinaaria (7.6.2022). Koulutuksen johdanto-osioon kuuluu myös oman osaamisen itsearviointia sekä pieni kotitehtävä. Tarkemmat ohjeet koulutuksen aloitukseen lähetetään osallistujille sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

1 OSIO: SOSIAALINEN KESTÄVYYS JA KRIITTINEN MEDIALUKUTAITO DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ

  • Webinaari 7.6.2022 klo 10.00 - 12.00

Koulutuksen ensimmäisessä osiossa keskitytään sosiaaliseen kestävyyteen ja kriittiseen medialukutaitoon digitaalisessa ajassa. Koulutusosiossa syvennytään erityisesti sekaannusta aiheuttavan ja virheellisen tiedon ja mediasisältöjen tahattomaan tai tahalliseen levittämiseen verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi osiossa pureudutaan haasteisiin, jotka laittavat ihmisten kriittisen medialukutaidon ja tiedon luotettavuuden arviointikyvyn koetukselle. Osiossa pohditaan erityisesti, minkälaisia mediataitoja nuorilta vaaditaan, jotta he osaisivat arvioida mediasisältöjen, kuten tekstien, kuvien ja videoiden vakuuttavuutta, luotettavuutta ja uskottavuutta sekä etsitään yhdessä keinoja, miten näitä taitoja voidaan vahvistaa. Koulutusosiossa tarkastellaan myös kriittistä medialukutaitoa osana sosiaalista kestävyyttä ja hyvinvointia sekä kuullaan, miksi kriittinen medialukutaito on keskeinen tae demokratialle.

2. OSIO: KULTTUURINEN KESTÄVYYS JA YHDENVERTAISUUS DIGIYHTEISKUNNASSA

  • Webinaari 10.6.2022 klo 10.00 - 12.00

Koulutuksen toisessa osiossa tarkastellaan kulttuurista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Koulutusosiossa pohditaan, kuinka mediaa voidaan hyödyntää esimerkiksi ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja moninaisuuden edistämiseen ja toisaalta, millä tavalla erilaiset mediasisällöt ja -representaatiot voivat haastaa kulttuurisesti kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta. Osallistujat tarkastelevat tapoja edistää yhdenvertaisuutta, turvallisuutta ja kulttuurista moninaisuutta mediakasvatuksen näkökulmasta sekä pohtivat keinoja, joilla vahvistaa erilaisten nuorten osallisuutta ja vastuullista vaikuttamista osana mediayhteiskuntaa.

3.OSIO: EKOLOGINEN KESTÄVYYS JA VASTUULLINEN DIGITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ

  • Webinaari 14.6.2022 klo 10.00 - 12.00

Koulutuksen kolmannessa osiossa käsittellään median ja digiteknologian käyttöä ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Koulutusosiossa perehdytään siihen, mitä on ympäristön kannalta vastuullinen ja järkevä digiteknologian ja median käyttö sekä minkälaisia eettisiä ja ekologisia ongelmia medialaitteiden tuotantoon liittyy. Osallistujat pohtivat keinoja, joilla edistää vastuullisempaa median ja teknologian käyttöä sekä tarkastelevat digiteknologian uhkia ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen näkökulmasta. Koulutusosiossa tartutaan myös medialukutaidon merkitykseen osana ekologista kestävyyttä ja järkevää kuluttamista.

4. OSIO: TALOUDELLINEN KESTÄVYYS JA DATATALOUS DIGIYHTEISKUNNASSA

  • Webinaari 17.6.2022 klo 10.00 - 12.00

Neljännessä koulutusosiossa käsittellään datan keräämisen haasteita ja mahdollisuuksia taloudellisesti kestävän kehityksen näkökulmasta digiyhteiskunnassa. Koulutusosiossa perehdytään reiluun datatalouteen ja yksilön digioikeuksiin sekä siihen, mikä on datan arvo ajassamme. Koulutusosiossa käydään läpi, miksi omasta datasta kannattaa olla kiinnostunut ja mitä kaikkea on järkevä ottaa huomioon digitaalisissa ympäristöissä seikkaillessa ja omia tietoja luovuttaessa. Osallistujat tutustuvat myös tapoihin, joilla hallita omaa digijalanjälkeä ja keinoja, joilla vahvistaa datataloustaitoja.

MEDIAKASVATUSPROJEKTI

Koulutuksen päätteeksi osallistujat toteuttavat omiin tarpeisiinsa vastaavan käytännön mediakasvatusprojektin, jossa sovelletaan koulutuksen oppeja. Projekti rakennetaan yhden koulutusosion ympärille. Osallistujat tekevät esimerkiksi suunnitelman oppitunnille, työpajaan tai muuhun käytännön aktiviteettiin, jossa käsitellään johonkin koulutusosioon liittyvää aihetta oman oppiaineen näkökulmasta ja harjoitellaan siihen liittyviä mediataitoja. Projekti tulee palauttaa 8.7.2022 mennessä.

Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä oheinen lomake!

ILMOITTAUTUMISTIEDOT
LISÄTIEDOT RAHOITTAJALLE

Seuraavat osallistujatiedot kerätään koulutuksen rahoittajalle, Opetushallitukselle, eikä niitä ei yhdistetä edellä kerättyihin henkilötietoihin.

Missä maakunnassa työpaikkasi sijaistee?

Äidinkieli

Sukupuoli

Missä ensisijaisesti työskentelet?

Kuinka pitkä kokemus sinulla on alasi tehtävistä?

Millä koulutusalalla työskentelet? (ammatillisen koulutuksen henkilöstö)

Missä tehtävässä työskentelet?

Minkä ikäinen olet?

LUPA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEEN

Lupa henkilötietojen keräämiseen

Henkilötietolaki velvoittaa kysymään suostumusta henkilötietojen keräämiseen ja ilmoittamaan tietojen käyttötarkoituksen.

Tässä lomakkeessa kysyttyjä tietoja käytetään Tutkimusmatka tulevaisuuden mediataitoihin -koulutuksen välttämättömään yhteydenpitoon ja hankkeen tilastollisiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin. Tutustu hankkeen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen täällä.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tilaamalla uutiskirjeen ja/tai tapahtumakutsuja annan luvan nimeni ja sähköpostiosoitteeni keräämiseen. Lue Mediakasvatusseuran tietosuoja- ja rekisteriseloste täältä.

Mistä kuulit koulutuksesta?

TERVEISIÄ JÄRJESTÄJILLE

Onko jotain, mitä haluaisit meidän tietävän tai huomioivan koulutukseen liittyen? Onko sinulla toiveita koulutukselle?